Köp- och leveransvillkor


Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för köp hos Logopeditjänst Sverige AB (nedan kallas Logopeditjänst) med org.nr 556807-1855.


Kontakt:

Adress: Gamla vägen 18, 457 91 Tanumshede

Telefon: 0525-224 25

E-post: [email protected]


Allmänt

Logopeditjänst säljer fysiska samt digitala produkter och tjänster, via webbplatsen logopeditjanst.se med leverans till privatperson över 18 år och föreningar, bolag och offentliga institutioner inom Sverige. Med digital produkt avses icke-fysiska produkter och tjänster som går att köpa på logopeditjanst.se. Köpvillkoren gäller mellan Logopeditjänst och dig som kund.


Priser och betalning

Alla priser anges i SEK (exklusive 25 % moms).

Betalning sker säkert via vår samarbetspartners Klarna, PayPal, med kreditkort, Swish 123 344 4825 eller direkt till vårt bankgironummer 5108–1826. Då full betalning kommit oss tillhanda sänds de fysiska eller digitala varorna omgående.

Till skolor, företag eller andra verksamheter erbjuder vi faktura 14 dagar netto, organisationsnummer samt e-post anges vid beställningen. Faktura skickas via e-post i samband med leverans.


Leverans och frakt

Produktens leveranstid beror på vilken typ av produkt som du köper. Leverans av digital produkt sker i samband med att du slutfört köpet. En aktiveringslänk skickas då till din e-post. Fraktkostnader tillkommer inte för digitala produkter.

För det fall Logopeditjänst behöver kommunicera med dig i frågor som avser din beställning kommer Logopeditjänst att skicka meddelanden till din angivna e-postadress. Du som kund åtar dig således att bevaka din e-post efter genomförd beställning. Logopeditjänst reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.


Avbeställning

Du kan avbeställa ett köp fram till dess att produkten har skickats från Logopeditjänst. För hjälp med avbeställning kontaktar du oss antingen på [email protected] eller 0525-224 25.


Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal har privatkund rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att denna har tagit emot en vara. Företagskunder har ingen ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

Privatkund som vill utöva sin s.k. ångerrätt gör detta genom att inom 14 dagar från det att produkten togs emot av dig som privatkund, meddela Logopeditjänst genom att mejla oss på [email protected] innan du returnerar ditt paket för att få ett returnummer. Har du inget returnummer kan vi tyvärr inte ta emot returen.

Privatkund som meddelat Logopeditjänst om att denne vill utöva sin ångerrätt ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till Logopeditjänst. Bifoga följesedeln vid retur. Privatkund betalar själv för returfrakten och returnerar oanvänd produkt till följande adress:

Logopeditjänst

Gamla vägen 18

457 91 Tanumshede

Vid Privatkunds utövande av ångerrätten ska Logopeditjänst utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att ha mottagit Privatkunds önskan om att utöva sin ångerrätt återbetala kostnader för beställningen av produkten. Privatkund är emellertid ansvarig för produktens värdeminskning i den mån den beror på att Privatkund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Ångerrätten gäller dock inte vid följande fall:

·        Digitala Produkter (digitalt innehåll som har levererats till Privatkund på något annat sätt än på ett fysiskt medium);

Med beaktande av ovanstående undantag i distansavtalslagen samtycker Privatkund till att ångerrätten inte omfattar digitala produkter eftersom de inte går att returnera till följd av sin karaktär.


Ansvar

Logopeditjänst ansvarar inte för driftstörningar på webbplatsen, t.ex. beträffande funktionalitet och annan felaktig information. Utöver vad som framgår av köpvillkoren och konsumentlagstiftning har Logopeditjänst inget ansvar för fel, förseningar eller eventuella slutförsäljningar.

Vidare förbehåller sig även Logopeditjänst rätten till prisjustering av produkterna på webbplatsen utan föregående avisering. Logopeditjänst ansvarar således inte för eventuella skador, direkta eller indirekta, som Kund kan lida till följd av något av de ovanstående.

Kund ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

 

Reklamation

Har du fått en felaktig, defekt eller saknad produkt, ta genast kontakt med oss via e-post [email protected] Skicka bilder samt beskriv skadan. Om varan varit felaktig eller defekt, skickar vi en returfraktsedel via e-post som du kan skriva ut och fästa på leveransen för att kostnadsfritt returnera varan till oss. När den returnerade varan kommit tillbaka till oss görs en bedömning. Vi skickar därefter en ny produkt i utbyte till dig utan extra kostnad. Om vi av någon anledning inte kan ersätta dig med en ny produkt, krediterar vi din faktura och gör en återbetalning till dig när vi har fått den defekta varan i retur. En återbetalning görs till angivet bankkonto inom 5 bankdagar.


Personuppgiftsbehandling

All behandling av personuppgifter i samband med köp på webbplatsen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur Logopeditjänst behandlar dina personuppgifter finns att läsa i Logopeditjänsts integritetspolicy

De partners vi samarbetar med vid betalningar är att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som du lämnar till dem i samband med betalning.


Ändring av Köpvillkoren

Logopeditjänst äger rätt att utan förvarning, oaktad anledning, ändra köpvillkoren utan föregående avisering till Kund. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på webbplatsen. Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad avser köpvillkoren.


Immateriella rättigheter

Logopeditjänst äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, varumärken, namn och logotyper och andra immateriella rättigheter som finns tillgängligt på webbplatsen. Kund äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material. Vidare är produkterna som tillhandahålls på webbplatsen skyddade av upphovsrätt. Detta innebär i korthet att Kund inte äger rätt att kopiera, mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra produkterna till annan.

Ingenting av det som tillhandahålls på webbplatsen under ett varumärke som Logopeditjänst äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för Kund att använda de varumärken som är synliga på eller i webbplatsen.