Kurs 1: Hitta din hållbara yrkesröst

Blir du lätt hes eller trött i rösten? Kämpar du med återkommande röstproblem?

Är du kvinna och har ett röstyrke?


För just dig är kursen Hitta din hållbara yrkesröst framtagen. Genom att gå utbildningen är du nu på rätt väg mot en mer hållbar yrkesröst och en röstfriskare framtid!

Många av landets yrkesverksamma har röstkrävande yrken som sliter på rösten, vilket ofta leder till röstproblem. Lärare i allmänhet och kvinnliga lärare i synnerhet är en överrepresenterade yrkesgrupp som söker vård för röstproblem. Kvinnors röster är också mer sårbara än männens och drabbas därför i högre grad av röstproblem. I röstproblemens spår följer ofta huvudvärk, stress, spänningar och värk i kroppen, sömnsvårigheter och liknande, vilket innebär en avsevärt sämre livskvalitet. Men med rätt kunskap, förebyggande röstträning och praktiska verktyg kan röstproblem förebyggas och avhjälpas.

Att ha ett röstyrke innebär med andra ord att rösten utsätts för stor belastning och därmed risk för ohälsa. Arbetsmiljölagen tydliggör arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren om de risker som finns med arbetet och vad som ska göras för att undvika arbetsrelaterad ohälsa. Många skolledare är omedvetna om att röstbelastning numera ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med krav om förebyggande åtgärder och uppföljning genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Denna webbkurs uppfyller både arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagaren rätt till kunskap och röstträning för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Under ledning av logoped Tove Ekelund får du under kursens gång verktygen, metoderna och strategierna som hjälper dig förbi de faror som det innebär att ha ett röstyrke. Med hjälp av effektiva övningar och värdefulla tips lär du känna din röst och hittar just ditt avspända röstläge så att rösten blir mer hållbar och uttrycksfull. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Följer du tipsen och gör de övningar som just din röst behöver, ökar du direkt möjligheten till en mer välfungerande röst.

Denna unika kurs ger dig allt du behöver för att röstträna på egen hand. Här får du verktygen som förändrar ditt liv. Det är bara att följa lektionerna och göra övningarna så kommer du allt närmare ditt röstfriskare framtidsmål.

Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.


Kursen vänder sig till:

Alla som använder rösten mycket i sin profession, till exempel lärare, förskollärare, personal i kundkontaktcenter, föredragshållare med flera. Inga förkunskaper krävs.


Målet med kursen är att du ska:

  • Hitta en yrkesröst som fungerar och håller.
  • Höras bättre utan att bli trött eller ansträngd i rösten. Rösten är ditt viktigaste arbetsredskap.
  • Förebygga och minska vanliga röstproblem.
  • Lära in en effektiv andningsteknik.
  • Bli medveten om hur stress och buller påverkar rösten.


Kurslängd:

Kursen består av 5 kursmoduler som är indelade i lektioner. Under lektionerna får du flera effektiva övningar att genomföra. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Effektiv utbildningstid uppskattas till 20 timmar, men du styr själv kursens progression och gör övningarna i din egen takt. Du kan enkelt pendla mellan de olika modulerna, från lektion till lektion, gå tillbaka och ta del av informationen eller göra övningarna igen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursinnehållet blandas videoföreläsningar, informativa texter och bilder, kunskapsprov, checklistor och annat som gör det enkelt för dig att genomföra varje steg i kursen. Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen och all dess information är tillgänglig för dig under 6 månader från och med köpdatum.


Kursform:

E-kurs. Digital produkt med access dygnet runt. Inga förkunskaper krävs utöver normal datorvana. Du tar del av kursmaterialet var och när du vill och det fungerar från alla datorer, läsplattor och smartphones. Lär där du är.


Pris:

4 900 kr


Lycka till på din röstresa! Den börjar idag!


Kurs 2: Åldrandet och rösten

 Kursen är under produktion.

Kursstart våren 2021.


Rösten ändras i takt med att vi åldras och precis som kroppen i övrigt behöver den tränas och hållas i form. Förändringen går succesivt så det kan vara svårare att märka. Men med rätt kunskap, förebyggande röstträning och praktiska verktyg kan röstens åldrande­process fördröjas och röstproblem förebyggas och avhjälpas.


Denna unika kurs ger dig allt du behöver för att röstträna på egen hand. Här får du verktygen som håller din röst i trim under livet. förändrar ditt liv. Det är bara att följa lektionerna och göra övningarna så kommer du allt närmare ditt röstfriskare framtidsmål.

Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.Kursen vänder sig till:

Alla från 25 år och uppåt. Inga förkunskaper krävs.Målet med kursen är att du ska:

  • Fördröja röstens åldrandeprocess genom målmedveten träning.
  • Förebygga och minska vanliga röstproblem.
  • Lära in en effektiv andningsteknik.


Kurslängd:

Kursen består av 1 kursmodul som är indelad i lektioner och träningspass. Under lektionerna får du flera effektiva övningar att genomföra. Övningarna är baserade på aktuell forskning och är enkla att utföra. Effektiv utbildningstid uppskattas till 5 timmar, men du styr själv kursens progression och gör övningarna i din egen takt. Du kan enkelt pendla mellan de olika modulerna, från lektion till lektion, gå tillbaka och ta del av informationen eller göra övningarna igen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursinnehållet blandas videoföreläsningar, informativa texter och bilder, kunskapsprov, checklistor och annat som gör det enkelt för dig att genomföra varje steg i kursen. Efter genomgången kurs utfärdas ett kursintyg.

Kursen och all dess information är tillgänglig för dig under 6 månader från och med köpdatum.Kursform:

E-kurs. Digital produkt med access dygnet runt. Inga förkunskaper krävs utöver normal datorvana. Du tar del av kursmaterialet var och när du vill och det fungerar från alla datorer, läsplattor och smartphones. Lär där du är.Pris:

Ej prissatt.Lycka till på din röstresa! Den börjar idag!


Är ni fler som vill gå webbkurser och få fortbildning online? 

Vad roligt! Kurserna går att också köpa till grupper. En rabattstege tillämpas från och med köp av fem utbildningsplatser.

Vid gruppbeställning får en av kursdeltagarna rollen som ”Administratör”, vilket gör det möjligt för denne att se vilka som påbörjat, genomfört och klarat webbkursen.

Kontakta utbildningsansvarig Tove Ekelund på Logopeditjänst när det är flera på arbetsplatsen som ska utbildas.

Ring 0525-224 25 eller mejla till [email protected]Företagsanpassad utbildning?

Vi har möjlighet att företagsanpassa alla våra utbildningar och skräddarsy dem för att passa just ert företags behov! Utbildningen anpassas även med ert företagsnamn och logga så deltagarna vet vem som är utbildaren.


Support:

Har du problem med att genomföra ditt köp, kontakta Logopeditjänst på [email protected]

eller genom vårt kontaktformulär.


Lycka till på röstresan! Den börjar idag!

Hej,

Jag heter Tove Ekelund och är kursens föreläsare. Jag är legitimerad logoped, författare, specialpedagog och legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården samt av undervisning i skolan. Jag är verksam logoped, konsult och föreläsare inom skolsektorn och andra verksamheter.

Boken En logopeds 10 tips till en bättre röst (Studentlitteratur, 2020) skrev jag i syfte att sprida kunskap om röst och röstanvändande och hur viktigt det är att vårda rösten. För rösten - precis som kroppen i övrigt - behöver motion och omvårdnad genom hela livet. Boken blev omgående kurslitteratur på flera universitet och högskolor.

Boken ger dig verktygen att själv påverka och förändra din röst. Den innehåller det mesta som är viktigt att veta om rösten och är fylld med användbara övningar så att var och en kan röstträna på egen hand. Boken är unik i sitt slag då den innehåller QR-koder till övningarna – en snabb digital tillgänglighet som har blivit enormt uppskattad.

Det är många som har problem med rösten, men alla vet inte att det finns hjälp att få. I kurserna får du verktygen som förändrar ditt liv. Det är bara att göra lektionerna så kommer du allt närmare ditt mål.

Lycka till på din röstresa!

Vi ses!

Tove